Techklima Logo

Vetranie a klimatizácia pre osobné železničné vozne

Medzi cestujúcim a okolitým prostredím prebieha stála tepelná výmena, ktorá vytvára pocit tepla alebo chladu. Je vedecky dokázané, že príjemná klíma v obchodoch zvyšuje obrat - to isté je možné povedať aj o vetraní a klimatizácii vo verejných dopravných prostriedkoch. Požiadavky na komfort v dopravných prostriedkoch zo strany cestujúcej verejnosti boli impulzom pre zduženie firiem Techklima, Nové Mesto nad Váhom, Regoniku Bratislava, EVPÚ z Novej Dubnice a z Hradca Králové, k participácií na modernizácii osobných železničných vozňov, a to zlepšením mikroklímy priestorov pre cestujúcich komplexným riešením vetrania a klimatizácie.

Cestujúci ocenia predovšetkým príjemné chladenie vzduchu v horúcich letných dňoch. Komfort cestovania pri malých finančných nákladoch na modernizáciu vozòa tak dosiahol modernú európsku úroveň pri rešpektovaní príslušných noriem.

Našou devízou je kvalifikovaný tím projektantov a konštruktérov s dlhoročnými skúsenosťami. Práve oni prinášajú svoje know-how do individuálnych riešení pre spokojnosť zákazníka.

Kvalita našich výrobkov a služieb je podložená certifikátom manažérstva kvality ISO 9001:2008 a viacerými certifikátmi a oprávneniami pre železnicu, jadrovú energetiku a armádu.

Nami dodávané komponenty v rámci vetrania a klimatizácie vozňa:

  • - kondenzačná jednotka
  • - výparníková jednotka
  • - vetracie komponenty
  • - regulačné komponenty
  • - rozvody vzduchu vrátane koncových elementov
    • Ako mám požiadať o cenovú ponuku?

      Vážime si Váš záujem. Pre cenovú ponuku / informácie nás nevájajte kontaktovať na tel.čísle: +421 32 771 52 75 alebo emailom: techklima@techklima.sk